#wszechmocne

Prof. Aleksandra Przegalińska - Polka mianowana do Rady Naukowej EUI

Autor: MBAN / Data: 31.08.2023
prof. Aleksandra Przegalińska

Fascynuje ją to, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia nasze życie. Wkład pani profesor Aleksandry Przegalińskiej w międzynarodowe badania został właśnie dostrzeżony przez Europejski Instytut Uniwersytecki.

Najnowsza książkowa publikacja pani profesor dotyczy fenomenu sztucznej inteligencji. Aleksandra Przegalińska pyta, jak sztuczna inteligencja – kiedyś istniejąca wyłącznie w sferze wyobraźni, a obecnie coraz silniej przenikająca do codziennej rzeczywistości – zmienia nasze życie. Czy już wkrótce zastąpi nas w pracy? Czy ma szansę uzyskać indywidualną świadomość i odczuwać emocje? To ważne zagadnienia na miarę czasów, które zmieniają się tak szybko, że aż trudno za nimi nadążyć. Na szczęście pani profesor spieszy z pomocą i wyjaśnieniem.

Kariera naukowa i rozwój zainteresowań

Aleksandra Przegalińska to polska filozofka, futurolożka i doktorka nauk humanistycznych. Pochodzi ze Szczecina. Absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów magisterskich w Instytucie Filozofii. Po ukończeniu studiów została doktorantką Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii "Artes Liberales". Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu Fulbrighta, podczas którego studiowała w The New School w Nowym Jorku. W 2014 obroniła doktorat pt. "Fenomenologia istot wirtualnych".

Fascynacja nowymi technologiami

Pani profesor od 2016 roku jest zawodowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie w styczniu 2020 roku uzyskała habilitację. Jej naukowe zainteresowania obejmują nauki społeczne oraz zarządzanie jakością, jednak z czasem zostały zdominowane przez zagadnienia nowych technologii i sztucznej inteligencji. Aleksandra Przegalińska i Dariusz Jemielniak są autorami pierwszego w Polsce programu studiów poświęconych sztucznej inteligencji w obszarze zarządzania. Pani profesor pracowała jako dziennikarka Gazety Wyborczej we Wrocławiu, a teraz wciąż komentuje zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją w Gazecie Wyborczej, Znaku, Tok FM czy Polityce. Prowadzi audycję "Coś osobliwego" na antenie newonce.radio i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.

Wielkie wyróżnienie i duma

Prof. Aleksandra Przegalińska została właśnie powołana do Rady Naukowej EUI we Florencji. Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji jest organizacją międzynarodową, założoną w 1972 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich. To wiodący w Europie instytut zajmującym się prowadzeniem zaawansowanych badań naukowych w dziedzinach z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Działająca w ramach EUI Rada Naukowa zapewnienia doradztwo organom zarządzającym Instytutem w kwestiach związanych z badaniami. Zaproszenie do Rady Naukowej stanowi wielkie wyróżnienie i jest słusznym powodem do dumy. Życzymy owocnych badań!

Prof. Aleksandra Przegalińska jest nominowana w kategorii #Wszechmocne w nauce.